Dienstenaanhuis hecht groot belang aan een goede samenwerking met de overheid, de vakbonden en alle andere stakeholders.
Dirk Brugge

Stakeholders

Als erkend dienstenchequebedrijf met meer dan 2300 medewerkers heeft Dienstenaanhuis een aantal belangrijke stakeholders.

Onze medewerkers

Huishoudhulpen, coördinatoren en servicemedewerkers: samen staan zij garant voor een dienstverlenende organisatie met een hart voor de job en een uitstekende service aan de klant. Als bedrijf streven we ernaar een stabiele werkomgeving te creëren die tegemoet komt aan de verwachtingen van ieder individu en die de fierheid van ons beroep uitstraalt.

Onze klanten

Wij vinden het belangrijk kwaliteitsvol werk te leveren bij onze klanten. En omgekeerd rekenen we op het respect van onze klant voor het werk die de huishoudhulp bij hen verricht. We luisteren naar wat er leeft bij de klanten en peilen naar wensen en verwachtingen, onder meer door focusgroepen en onafhankelijke enquêtes in samenwerking met Hogeschool West-Vlaanderen.

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is een belangrijke partner in het zoeken naar en begeleiden van kandidaat-werknemers. Dienstenaanhuis is actief partner van VDAB Online.

Steden, gemeenten en organisaties

Dienstenaanhuis is gegroeid vanuit de samenwerking met een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA). De voorbije jaren heeft Dienstenaanhuis meerdere PWA’s geïntegreerd in haar werking. We hechten groot belang aan die lokale verankering.

We zijn lid van Trefpunt ZORG, een partnerschap van organisaties met interesse in de zorgsector vanuit de invalshoek economie, innovatie, arbeidsmarkt en/of onderwijs.

Overheden

De regionale en federale overheden rekenen op bedrijven zoals Dienstenaanhuis om het systeem van dienstencheques te laten functioneren. Ze bepalen daarbij ook de randvoorwaarden: het tarief van de dienstencheques, het belastingvoordeel en de aankooplimieten. Wij volgen de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet om er maximaal op te kunnen inspelen.

Vakbonden

Dienstenaanhuis hecht groot belang aan een goede samenwerking met de vakbondsafgevaardigden in het bedrijf. Een constructieve samenwerking met een langetermijnvisie is goed voor de stabiliteit van de onderneming en het welzijn van zijn werknemers.