Dit voorjaar voerde de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) voor het vijfde jaar op rij een tevredenheidsenquête uit bij de medewerkers en klanten van Dienstenaanhuis. Docent Luc Lefebvre werkte samen met zijn studenten de enquête uit. De studenten verwerkten en presenteerden de resultaten. Luc Lefebvre licht toe: De gegevens worden allemaal anoniem geregistreerd door de studenten en daarna in verslagen gegoten. Met die verslagen kan Dienstenaanhuis dan aan de slag.

We gaan volop na op welke punten we onze aanpak kunnen veranderen. De voorbije jaren leerden we heel wat uit de enquêtes. Een van de punten die stelselmatig naar boven kwam, was de onduidelijkheid over welke taken al dan niet konden uitgevoerd worden. Zo ontwikkelden we samen met een groep huishoudhulpen een leidraad met een stapsgewijze beschrijving van de uit te voeren taken bij de klant. Een handig hulpmiddel voor medewerker én klant.