Met dienstencheques haalt u betaalbare huishoudhulp in huis. Wij worden gecoacht en opgeleid om onze job goed uit te oefenen.
Tine Gent

Kostprijs dienstencheques

U betaalt 9 euro per uur, maar via de belastingen ontvangt u een korting van 20%. Een uur kost u in werkelijkheid dus slechts € 7,20. Hierbovenop betaalt u een extra kost van € 0,90 per gepresteerde dienstencheque. Die kost wordt maandelijks in een aparte factuur aangerekend.

Het aantal dienstencheques dat u per kalenderjaar kunt bestellen, is afhankelijk van uw gezinssituatie:

  • Individuele gebruikers kunnen 500 dienstencheques per jaar bestellen: 400 aan 9 euro en 100 aan 10 euro. In een gezinssituatie kunt u de meerkost vermijden door dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruiksnummer op naam van de partner. 
  • Gezinnen kunnen 1000 dienstencheques per jaar bestellen: 800 aan 9 euro en 200 aan 10 euro. Onder ‘gezin’ wordt verstaan: alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.
  • Valt u onder een speciale categorie (eenoudergezin, gehandicapte persoon, ouder van minderjarige gehandicapte kinderen, ouder persoon die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet), dan wordt uw aankooplimiet na goedkeuring verhoogd tot 2000 dienstencheques aan 9 euro. 

Hebt u nog nooit gewerkt met dienstencheques? Dan helpen wij u graag bij de administratieve formaliteiten. Vul dit formulier in of contacteer het kantoor in uw regio voor telefonische ondersteuning.

Meer info over de diverse procedures vindt u ook op de website van Sodexo.