Corona - bijkomende informatie voor medewerkers

(bijgewerkt op 3/11
Je hebt waarschijnlijk heel wat vragen in deze verwarrende en snel veranderende periode. Hieronder vind je alvast de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen: 
 
 
Is mijn kantoor bereikbaar in deze periode? 
Alle kantoren zijn geopend en bereikbaar tijdens de openingsuren. Let wel op bij een bezoek aan het kantoor: Sedert 11 juli 2020 geldt er een mondmaskerverplichting in al onze kantoren. Uiteraard kan je nog steeds bij je kantoor terecht, maar dan vragen we je in de huidige omstandigheden om een afspraak te maken.  Zo kunnen we erover waken dat er niet te veel personen tegelijk aanwezig zijn in het kantoor en je onmiddellijk kan worden geholpen met jouw vraag of probleem.
  
  
Ik (of iemand uit mijn gezin) heeft COVID-19 gehad de voorbije 14 dagen, mag ik dan toch gaan werken? 
Neen, dan mag je niet gaan werken. Om te kunnen opstarten mag er in de laatste 14 dagen geen geval van besmetting geweest zijn in jouw gezin of bij inwonende personen, en mag niemand symptomen vertonen van een mogelijke besmetting. Neem bij symptomen ook steeds contact met de huisarts. Hij zal de nodige maatregelen nemen. Neem zeker contact op met je kantoor om de situatie te bespreken. 
 
 
Moet ik extra maatregelen nemen om te gaan werken? 
We vinden het belangrijk dat je veilig en in een veilige werkomgeving aan het werk kan.
Voor jouw veiligheid en gezondheid, en die van onze klanten, zijn er wel een aantal extra veiligheidsmaatregelen van kracht sinds de heropstart. Een overzicht van de maatregelen vind je via deze link
Ook jouw klanten worden geïnformeerd over de extra maatregelen die zij moet nemen om de veiligheid te kunnen garanderen. Je kan ook steeds terecht op www.veiligterugaanhetwerk.be voor uitgebreidere informatie, een instructiefilm in 6 verschillende talen of om een vraag of bezorgdheid te uiten via het speciaal daartoe voorziene chat-kanaal dat je rechtsonderaan deze pagina vindt.  
Een overzicht van de verschillende preventiemaatrelen in een handige fiche vind je via deze link
Tot slot verspreiden we ook via sociale media wekelijks een veiligheidsvideo rond een bepaald aspect van de preventiemaatregelen. ‘Like’ onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van de veiligheidscampagne. 
 
 
Ontvang ik beschermingsmiddelen van Dienstenaanhuis? 
Indien jij en je klant strikt onze veiligheidsvoorschriften naleven, heb je in principe geen extra beschermingsmiddelen nodig. We zullen deze wel ter beschikking stellen voor diegenen die willen. Het ophalen en gebruiken van beschermingsmateriaal is optioneel, zeker niet verplicht, maak hiervoor een afspraak met een kantoormedewerker. 
Handschoenen 
De handschoenen zijn herbruikbaar en dienen onderhouden te worden zoals je correct je handen zou wassen: met water en zeep grondig wassen en vervolgens drogen met papier of een propere handdoek. 
We voorzien 2 paar herbruikbare handschoenen, die je steeds bij je houdt (niet achterlaten bij de klant). Je wisselt telkens naar een proper paar handschoen bij elke nieuwe klant. 
Mondmaskers 
De mondmaskers zijn herbruikbaar en dienen dagelijks gewassen te worden op 60°. Gedurende de dag is het aangeraden om deze op een propere wijze te bewaren. Wij adviseren in papier: een enveloppe, inpakken in papier, … Mondmaskers zijn niet bedoeld om te dragen tijdens het poetsen, daar gelden de gedragsregels, maar wel voor de verplaatsingen van en naar de klant. Hetzelfde mondmasker kan dus een volledige dag worden gebruikt. 
Het mondmasker is gemaakt uit 65% polyester en 35% katoen. Het is een drie-laags, wasbaar mondmasker tot 90° (minimaal 60°). Er is gekozen voor een mondmasker zonder vervangbare filter om dat we oog hebben voor het milieu en duurzaam werken. 
Elke huishoudhulp met een contract van minder dan 32u ontvangt 2 mondmaskers, elke huishoudhulp met een contract van meer dan 32u krijgt 3 mondmaskers. 
Je kan ook deze bijkomende beschermingsmiddelen afhalen op kantoor : 
1 pak van 15×10 papieren zakdoekjes 
1 pak van 150-200 stuks papieren handdoekjes 
1 flacon van 500ml handalcohol met pomp handgel. De dosering per ontsmetting bedraagt 1 ‘erwt’ gel, aan te brengen op de handpalm en nadien in te wrijven tot de handen droog zijn. 
 
 
Kan de klant mij verplichten om een mondmasker en handschoenen te dragen?
Als we de maatregelen inzake social distancing, hand-, nies- en hoesthygiene maximaal respecteren en ons gedrag daar volledig aan aanpassen, kan er in principe in veilige omstandigheden worden gewerkt zonder bijkomende beschermingsmaatregelen. Op bepaalde momenten waarbij de afstandsregels mogelijk niet kunnen worden toegepast is het aangewezen om een mondmasker te dragen (ontvangst/aankomst, vertrek, het maken van afspraken, …)
  
 
Ik heb positief getest, wat nu?
Je bent positief getest en vertoont ook symptomen van het virus.Als je positief getest werd en symptomen vertoont van het virus, dan ben je uiteraard werkonbekwaam en dus ziek. Voor de dagen waarop een klant stond ingeboekt, ontvang je gewaarborgd loon. Voor de dagen waarop tijdelijke werkloosheid wegens overmacht stond ingepland, val je terug op een ziekte-uitkering via de mutualiteit. Opgelet: als je ziek bent op dagen waarop tijdelijke werkloosheid werd ingepland dien je onmiddellijk ook aangifte te doen hiervan bij je mutualiteit. Je brengt tijdig het ziekteattest binnen conform de bestaande ziekteprocedure. Opgelet, je kan ook een digitaal ziekteattest bezorgen aan je kantoor, maar we vragen je om het originele attest (indien niet digitaal) daarna alsnog binnen te brengen. 
 
Als je positief bent getest maar geen symptomen vertoont van het virus
Als je positief getest werd, maar geen symptomen vertoont van het virus, dan ben je niet werkonbekwaam en dus eigenlijk niet ziek. Je arts zal dan ook een quarantaine-attest uitschrijven en je hebt recht op tijdelijke werkloosheid in kader van overmacht. Let goed op dat je het juiste attest krijgt van de arts, anders vervalt je recht op tijdelijke werkloosheid overmacht. Val je tijdens je quarantaineperiode alsnog ziek, dan ben je ziek tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht en val je terug op een ziekteuitkering van de mutualiteit. Opgelet: als je ziek bent op dagen waarop tijdelijke werkloosheid werd ingepland dien je onmiddellijk ook aangifte te doen hiervan bij je mutualiteit. Je brengt tijdig het quarantaine-attest binnen conform de bestaande ziekteprocedure. Opgelet, je kan ook een digitaal attest bezorgen aan je kantoor, maar we vragen je om het originele attest (indien niet digitaal) daarna alsnog binnen te brengen.
 
 
Ik ben aan het werk, maar moet preventief in ‘quarantaine’ omdat ik in contact gekomen ben met een zieke/besmette persoon. Wat moet ik doen? 
Een quarantaineperiode wordt voorgeschreven door een arts, na een positieve test zonder syptomen, in afwachting van de uitslag van een test of na een nauw contact met een hoog risico op besmetting.  Na je doktersbezoek breng je ‘quarantaineattest’ tijdig binnen conform de bestaande ziekteprocedure, hierdoor heb je recht op tijdelijke werkloosheid in kader van overmacht Let goed op dat je het juiste attest krijgt van de arts, anders vervalt je recht op tijdelijke werkloosheid overmacht. Val je tijdens je quarantaineperiode alsnog ziek, dan ben je ziek tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht en val je terug op een ziekteuitkering van de mutualiteit. Opgelet: als je ziek bent op dagen waarop tijdelijke werkloosheid werd ingepland dien je onmiddellijk ook aangifte te doen hiervan bij je mutualiteit. Je brengt tijdig het quarantaine-attest binnen conform de bestaande ziekteprocedure. Opgelet, je kan ook een digitaal attest bezorgen aan je kantoor, maar we vragen je om het originele attest (indien niet digitaal) daarna alsnog binnen te brengen.
Ik heb twijfels bij sommige situaties bij klanten, bij wie kan ik hiervoor terecht? 
Indien er zich problemen stellen bij een klant (bvb. een risicopatiënt, een klant die dementeert, een klant die de veiligheidsregels niet naleeft..) dan neem je onmiddellijk contact op met het kantoor. Zo kunnen we de situatie op maat en met respect voor ieders privacy evalueren. 
Je kan ons ook bereiken via chat. Op werkdagen tussen 9u en 16u zitten onze experts klaar om al jouw vragen live te beantwoorden. Surf naar www.dienstenaanhuis.be of naar www.veiligterugaanhetwerk.be en stel jouw vraag. 
 
 
Ik ben zwanger, kan ik dan gaan werken tijdens de coronacrisis? 
Ja, uiteraard dien je natuurlijk ook strikt de veiligheidsregels na te leven. 
 
 
Kan ik alle taken uitvoeren bij de klant zoals voorheen? 
Ja, dat kan, op voorwaarde dat je de veiligheidsregels strikt naleeft. Hierbij enkele tips: 
Spoel het toilet altijd door met het deksel naar beneden, zo vermijd je eventuele opspattende druppels. 
Vergeet je handen niet te wassen na het verschonen van het beddengoed bij je klant. 
Ook na het leegmaken van de vuilbak was je je handen grondig. Zelfs al draag je werkhandschoenen. We verwijzen je hiervoor graag naar onze veiligheidsfiche waarin wordt uitgelegd hoe je op een correcte manier je handen wast. 
Neem je werkhandschoenen altijd mee van bij je klant en berg ze ergens veilig op. Het is niet de bedoeling dat je klant gebruik maakt van de handschoenen. 
 
 
Ik heb een busabonnement, maar door de huidige omstandigheden verplaats ik mij met de fiets voor het werk. Krijg ik hiervoor ook een vergoeding? 
Neen, de bestaande regelingen m.b.t. je vervoersonkosten blijven van kracht. 
 
 
Kan ik bij nieuwe klanten starten of een vervanging doen? 
Ja, enkel op voorwaarde dat deze klanten zich ook akkoord verklaard hebben met onze veiligheidsvoorschriften. 
 
 
Kan ik vervangingen of nieuwe klanten weigeren omdat ik dit niet veilig vind? 
Ook nieuwe klanten en klanten die vervanging wensen gedurende enkele weken moeten zich akkoord verklaren met onze veiligheidsvoorschriften. Op die manier kan je werken in veilige omstandigheden. Indien je beslist om bij deze klanten niet aan de slag te gaan, kan je geen aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid maar dien je dus verlof te nemen. 
  
  
Ik heb het werk gedeeltelijk hervat, moet ik opnieuw een aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? 
Indien je in de maand maart reeds het formulier C3.2 werknemer-corona bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) hebt ingediend, dan blijft dit geldig tot het einde van je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook wanneer je het werk gedeeltelijk hervat. Onze onderneming heeft als zwaar getroffen onderneming de toelating van de RVA gekregen om deze regels te blijven toepassen tot 31/12/2020. Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met je vakbond of de Hulpkas. 
 
 
Wat met mijn pensioenrechten, vakantiegeld en eindejaarspremie? 
De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gelijkgesteld voor je pensioenberekening. Met andere woorden, je bouwt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook pensioenrechten op. 
Hetzelfde geldt voor jouw vakantierecht en vakantiegeld voor volgend jaar: de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode 01/03/2020 – 30/06/2020 en in de periode 01/07/2020 – 31/12/2020 zijn gelijkgesteld voor de berekening van vakantiegeld en vakantierecht.
 
Voor de berekening van de eindejaarspremie zijn de regels anders: de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden niet meegenomen voor de berekening. Voor de eindejaarspremie van 2019-2020 zullen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht onbeperkt meetellen in de berekening van de 65 dagen anciënniteit, die een huishoudhulp nodig heeft om recht te hebben op een eindejaarspremie.  
  
Heb je vragen rond je werkloosheidsuitkering? 
Wij raden je aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie. 
 
 
Ik heb mijn prestaties verminderd in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Mag ik die uitkering cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? 
Ja, cumulatie is toegestaan. Je kan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gezet in jouw aangepaste werkrooster. De gewone regels zijn van toepassing. Je wordt beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer en hebt dus recht op halve uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Wij raden je echter aan om jezelf goed te informeren bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of de Hulpkas) voor werkloosheidsuitkeringen. Zij kunnen je perfect informeren over jouw specifieke situatie. 
 
 
Kan ik mijn periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet voortijdig stopzetten? 
Het voortijdig stopzetten van jouw loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen recht. Dit kan enkel in onderling akkoord met de werkgever en onder bepaalde voorwaarden. De loopbaanonderbreking/tijdskrediet mag niet voortijdig stopgezet worden met als enige bedoeling tijdelijk werkloos te worden gesteld. 
 
 
Kan ik corona-ouderschapsverlof opnemen? 
Je moet minstens 1 maand in dienst zijn. 
Minimum 28,5u per week werken om je prestaties te verminderen met ½de. 
Minimum 38u per week werken om je prestaties te verminderen met ½de of ⅕de . 
Je vraagt het minimum 3 dagen op voorhand aan. 
Je hebt een akkoord nodig van je werkgever. 
Enkel opneembaar tussen 1 mei en 30 september 2020 
Bespreek dit eerst met een kantoormedewerker, zo kunnen we je een nieuw uurrooster op maat opmaken.
Meer info over het corona-ouderschapsverlof en de voorwaarden kan je hier vinden: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t9-0  
 
 
Ik heb nog niet opgenomen vakantiedagen staan in 2020?
Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvang je een werkloosheidsuitkering van 70% van je brutoloon. Daarnaast ontvang je een bijkomende vergoeding van 5.63€/dag. Let er goed op dat je al je vakantiedagen opneemt dit jaar.  Je ontving in het voorjaar immers al je vakantiegeld (en dus je loon voor deze dagen). Neem dus zeker je vakantiedagen dit jaar nog op, zodat er straks geen terugvordering komt voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht omdat je even goed vakantie had kunnen opnemen.  
Heb je dus nog niet-aangevraagde vakantie staan voor dit jaar, vraag deze dan zo snel mogelijk aan bij je coördinator.  
 
 
Ik heb het financieel moeilijk, wat kan ik doen? 
Om je persoonlijke uitgaven in tijden van corona te beperken, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Je kan een overzicht van deze maatregelen die mogelijks ook voor jou van toepassing zijn, hier raadplegen. Je kan hiervoor ook contact opnemen met één van onze medewerkers op het nummer: 050 800 169. Zij zullen dan samen met jou naar een oplossing zoeken. 
  
Ik heb het psychologisch moeilijk, kan ik ergens terecht? 
Voor mentale hulp zijn volgende meldpunten steeds bereikbaar 
1712: meldpunt geweld 
1813: zelfmoordlijn 
106: teleonthaal 
  
 
Ik vertrek straks op reis of ben net terug van reis, moet ik bepaalde extra maatregelen in acht nemen? 
Het meest recent reisadvies rond jouw reisbestemming kan je steeds terugvinden via <diplomatie.belgium.be>. Vermijd om op reis te trekken naar bestemmingen uit Oranje gemarkeerde gebieden. Vertrekken naar een zone die reeds rood gemarkeerd is bij vertrek, is verboden. Je zal in dat geval dus ook geen recht hebben om een uitkering tijdens je verplichte quarantaine. 
Keer je toch terug van een Rode (rood geworden na vertrek) of Oranje zone, dan is een doktersbezoek aangeraden (en verplicht bij code Rood) om te bepalen welke preventieve maatregelen aangewezen zijn. Als de arts beslist dat een quarantaineperiode aangewezen of verplicht is, vraag dan zeker een quarantaine-attest aan de arts. Vergeet in voorkomend geval ook zeker niet tijdig je kantoor te verwittigen, zodat ook zij tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen om je planning tijdig georganiseerd te krijgen.   
 
 
 
Mijn crèche of de school van mijn kinderen sluit tijdelijk ten gevolge van CORONA?
Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kan je als je verlof zou moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Je brengt hiervan in voorkomend geval onmiddellijk je coördinator op de hoogte. Je laat het attest sluiting corona, dat onder andere de periode van de sluiting vermeld, invullen en ondertekenen door de crèche of school. Vervolgens moet je dit attest zelf vervolledigen en ondertekenen. Je bezorgt vervolgens het volledig ingevulde attest onmiddellijk aan je coördinator.
 

Ik heb geen opvang voor mijn kinderen voor de verlenging van de herfstvakantie op 9,10,12 en/of 13 november?
De federale regering nam het besluit om de herfstvakantie te verlengen met 4 dagen, 9 ,10, 11 en 12 november. Alle scholen starten dus pas opnieuw op 16 november. Uiteraard wordt er altijd eerst gevraagd om een andere oplossing te zoeken voor de kinderen gedurende deze 4 dagen en aan de slag te blijven. Wordt er echter geen oplossing gevonden, dan kan er voor deze dagen beroep worden gedaan op Werkloosheid Overmacht wegens Sluiting Scholen.  Neem in dat geval contact op met je coördinator. Het attest Sluiting School van de RVA hoef je voor deze dagen uitzonderlijk niet in te vullen. 

 

Mijn gemeente, stad of wijk heeft beslist om de scholen tijdelijk te sluiten als maatregel om Corona-besmettingen terug te dringen en er is geen opvang voorzien door de school?
Lokale overheden en besturen kunnen beslissen om de scholen in een bepaald gebied tijdelijk te sluiten omwille van een hoog aantal besmettingen of een verhoogd risico.  Dit was al eerder geval in bijvoorbeeld Mouscron en Pecq vanaf 26/10/2020 tot aan de herfstvakantie.  Uiteraard wordt er altijd eerst gevraagd om een oplossing te zoeken voor de kinderen gedurende deze sluiting en zoveel mogelijk aan de slag te blijven. Wordt er echter geen oplossing gevonden, dan kan er voor deze dagen beroep worden gedaan op Werkloosheid Overmacht wegens Sluiting Scholen. Hiervoor dien je het attest Sluiting School te laten invullen door de school en dat geef je af aan je coördinator als bewijs dat de school is gesloten en om je recht op tijdelijke werkloosheid overmacht te vrijwaren. Zonder attest kan je geen beroep doen op werkloosheid overmacht-Sluiting.

 

De school van mijn kind(eren) of de klasgroep sluit tijdelijk als maatregel om Corona-besmettingen terug te dringen en er is geen opvang voorzien door de school?
Verschillende individuele scholen sluiten tijdelijk de deuren omwille van een gebrek aan leerkrachten of te veel besmette leerlingen. Dit is onder meer het geval in verschillende scholen in Limburg en een school in Gent. In de meeste gevallen zullen scholen de nodige opvang voorzien, ze zijn hiertoe bovendien verplicht. In sommige gevallen kunnen ze dit echter niet (meer) voorzien en kunnen kinderen dus niet langer op school terecht. Uiteraard wordt er altijd eerst gevraagd om een oplossing te zoeken voor de kinderen gedurende deze sluiting en zoveel mogelijk aan de slag te blijven. Wordt er echter geen oplossing gevonden, dan kan er voor deze dagen beroep worden gedaan op Werkloosheid Overmacht wegens Sluiting Scholen. Hiervoor dien je het attest Sluiting School te laten invullen door de school en dat geef je af aan je coördinator als bewijs dat de school is gesloten en om je recht op tijdelijke werkloosheid overmacht te vrijwaren. Zonder attest kan je geen beroep doen op werkloosheid overmacht-Sluiting.

 

 
Geen antwoord gevonden op jouw vraag? Geen probleem, je kan uiteraard steeds bij onze kantoren terecht tussen 8u30-13u en 13u30-17u. Ook op onze live-chat kan je ons elke werkdag bereiken tussen 9u en 16u via www.dienstenaanhuis.be of www.veiligterugaanhetwerk.be